GlotPress

Translation of Mailster Newsletter Plugin for WordPress: Polish

1 2 3 126
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Delete %s Subscribers permanently Usuń trwale subskrybentów (%s) Details

Delete %s Subscribers permanently

Usuń trwale subskrybentów (%s)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 11:26:28 GMT
Translated by:
Dariusz Zielonka
Approved by:
Xaver
References:
 • classes/manage.class.php:61
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The %s method already exists from a different plugin! Please disable it before using Mailster for system mails! Metoda %s już istnieje i pochodzi z innej wtyczki! Wyłącz ją przed użyciem Mailstera dla wiadomości systemowych! Details

The %s method already exists from a different plugin! Please disable it before using Mailster for system mails!

Metoda %s już istnieje i pochodzi z innej wtyczki! Wyłącz ją przed użyciem Mailstera dla wiadomości systemowych!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 11:25:53 GMT
Translated by:
Dariusz Zielonka
Approved by:
Xaver
References:
 • classes/mailster.class.php:2102
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Any Campaign Każda kampania Details

Any Campaign

Każda kampania

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:42:54 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • classes/conditions.class.php:345
 • views/conditions/conditions.php:276
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Any Campaigns within the last 12 months Wszelkie kampanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Details

Any Campaigns within the last 12 months

Wszelkie kampanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:42:54 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • classes/conditions.class.php:222
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Any Campaigns within the last 6 months Wszelkie kampanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy Details

Any Campaigns within the last 6 months

Wszelkie kampanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:42:54 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • classes/conditions.class.php:221
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Check if you have a heavy cached page and problems with invalid Security Nonce. Sprawdź, czy masz z zbyt długą retencję strony w pamięci podręcznej i problemy z nieprawidłowym zabezpieczenia Nonce. Details

Check if you have a heavy cached page and problems with invalid Security Nonce.

Sprawdź, czy masz z zbyt długą retencję strony w pamięci podręcznej i problemy z nieprawidłowym zabezpieczenia Nonce.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:42:54 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • views/settings/advanced.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Privacy page link has been changed to %s Link do strony Prywatność został zmieniony na %s Details

The Privacy page link has been changed to %s

Link do strony Prywatność został zmieniony na %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:42:59 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • classes/privacy.class.php:296
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Updating Mailster tables for Campaign %s: Aktualizacja tabel Mailstera dla kampanii %s: Details

Updating Mailster tables for Campaign %s:

Aktualizacja tabel Mailstera dla kampanii %s:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:43:00 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • classes/export.class.php:74
 • classes/mailster.class.php:2759
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use on internal forms. Stosuj na formularzach do zastosowań wewnętrznych. Details

Use on internal forms.

Stosuj na formularzach do zastosowań wewnętrznych.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:43:00 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • views/settings/advanced.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
completed for %d rows. ukończono dla %d wierszy. Details

completed for %d rows.

ukończono dla %d wierszy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:43:01 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • classes/export.class.php:82
 • classes/mailster.class.php:2767
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
in w Details

in

w

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:43:02 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • classes/conditions.class.php:292
 • views/conditions/conditions.php:269
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Honeypot is for bears only! Honeypot jest tylko dla niedźwiedzi! Details

Honeypot is for bears only!

Honeypot jest tylko dla niedźwiedzi!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:42:56 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • classes/form.class.php:879
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Load Location Database manually Ręczne wczytanie bazy danych lokalizacji Details

Load Location Database manually

Ręczne wczytanie bazy danych lokalizacji

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:42:56 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • views/settings/privacy.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Looks like the location database hasn't been loaded yet! Wygląda na to, że baza danych lokalizacji nie została jeszcze załadowana! Details

Looks like the location database hasn't been loaded yet!

Wygląda na to, że baza danych lokalizacji nie została jeszcze załadowana!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:42:57 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • views/settings/privacy.php:33
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Custom Tags in web version Niestandardowe znaczniki w wersji webowej Details

Custom Tags in web version

Niestandardowe znaczniki w wersji webowej

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-06 11:42:55 GMT
Translated by:
Xaver
References:
 • views/settings/privacy.php:53
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 126
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as